ANSAD, TOBB' da düzenlenen STK istişare toplantısına katıldı.

Written by 

ANSAD, TOBB' da düzenlenen STK istişare toplantısına katıldı.

Dernek Başkanımız, Süleyman ÖZER  ve Başkan Yardımcımız, Ayşe ÜLKÜ TÜVER  22 Mart 2014 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Sigorta Acenteleri İcra komitesinin düzenlediği toplantıya katıldılar.

Derneğimiz adına söz alan Başkan Yardımcımız Ayşe ÜLKÜ TÜVER, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet Genç’e ve SAİK Başkanı Hüseyin Kasap’a İlimizdeki ve sektörümüzdeki sorunları ı çözüm önerileri ile beraber iletmiştir.

Toplantıda, ilgili mevzuata aykırı olarak tasarlanan internet tabanlı yazılım programlarından kaynaklanan rahatsızlıklar ile acentelik sözleşmelerinin sigorta şirketleri tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi konusu gündeme geldi. Ayrıca, Karayolları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamına manevi tazminat taleplerinin de dahil edilmesi, sigorta şirketleri ile sigorta acenteleri arasında yapılan elektronik işlemlerde statik IP kullanımının sektör geneline yayılması ile portföy mülkiyeti ve çağrı merkezleri kanalıyla gerçekleştirilen sigorta satışlarından kaynaklanan sorunlar ele alınmıştır.

Read 2760 times

CB Login

Üye Girişi