• ansad@ansad.org.tr
  • +90 532 287 13 70

Hakkımızda

Derneğimiz,

     18 Nisan 1992 tarihinde sekiz kurucu üye önderliğinde, Ülke ekonomisinin güçlenmesinde önemli bir kaynak olan sigorta sektörüne Antalya’da faydalı olacak sigortacılar yetiştirmek,  sigortacıların mesleki bilgi ve deneyimini arttırmak için çalışmalar yapmak ve sigortacılığın ülkemizde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak üzere ekonomik toplumsal, kültürel, mesleki ve bilimsel çalışmaları yapmak amacıyla Sayın; İsmail Üstün, Sadık Badak, Timuçin Özkan, Mesut Fidan, Sedat Ercan, Hasan Coşkun, Muharrem Koç ve Ayhan Çoksu tarafından kurulmuş Türkiye’nin dördüncü Sigorta Acenteleri derneğidir.

     1992 yılında Antalya’da faaliyet gösteren takribi ikiyüz sigorta acentesinin olduğu bir ortamda sigorta acenteliği o günün değil geleceğin mesleği olarak algılanmaktaydı fakat mesleki kurumu olmayan, hukuksal tanımlamalara tam kavuşmayan hatta bazı hukuk profesörleri tarafından Sigorta Acenteliği meslek değildir, Ticaret Kanunun tanımı dışında mesleki düzenlemelere gerek yoktur görüşleri belirtilen bir kurumdu. Kurucularımız bu anlayışın sadece Antalya’da değil Türkiye’de kırılması gerektiğini ve mesleğin hukuksal yapıya kavuşması düşüncesi ile Antalya Sigorta Acenteleri Derneğini kurmuşlardır.

     Derneğimiz ilk kurulduğu yıllarda yılda iki defa sektörde önde gelen kişileri, Sigorta Şirketlerinin genel müdürlerini, üniversitelerden akademisyenleri  davet ederek sempozyumlar düzenlemiştir. Derneğimiz TÜSAF (Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu) üyesidir. TÜSAF Türkiye’de kurulmuş 30 a yakın derneği çatısı altında toplamış bir federasyondur. TÜSAF özellikle 5684 sayılı Sigortacılık kanunun çıkmasında büyük rol oynamıştır. Hazine Müsteşarlığı kanunu hazırlanırken TÜSAF’ın görüşlerini alarak kanun taslağını hazırlamıştır. TÜSAF Kanun çıkma aşamasında TBMM alt komisyon çalışmalarında bulunmuş ve tasarının TBMM genel kurulundan geçmesi yönünde büyük çaba sarfetmiştir.

     Derneğimiz TÜSAF ın yönetim kurulunda Başkan yardımcılığı düzeyinde temsil edilmekte ve toplam dört kişi olarak TÜSAF ın değişik organlarında yer almaktadır. Derneğimiz Sigortacılık Genel Müdürlüğünün Sivil toplum kuruluşlarının görüşünü aldığı her  türlü taslak çalışmalara TÜSAF aracığı ile görüşlerini bildirmiş ve savunmuştur. Derneğimiz Sigorta sektöründe uygulamaya başlayacak yeniliklerde uygulama başlamamadan önce ilgili kurumun yöneticisini veya  sorumlularını  davet ederek Antalya’lı sigortacıları bilgilendirmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanununun Sigorta sektörüne getirdiği yenilikleri konunun uzmanı akademisyenleri davet ederek Antalyalı sigortacıları bilgilendirmiştir.

     Derneğimiz kuruluş amacının büyük çoğunluğunu yerine getirmiştir. Sigortacılık kanunun çıkmasında, Sigorta acentelerini ilgilendiren yönetmeliklerin çıkmasında etkin rol almış ve kanunla birlikte Kamu Niteliğine haiz acentelerin temsil edildiği, haklarının savunulduğu, acentelik mesleğinin itibarının yükseltilmesi için çalışmaların yapıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında Sigorta Acenteleri İcra Komitesi kurulmuştur.

     Bundan sonrada üyelerimizle birlikte ve üye olmayan meslektaşlarımızın derneğimize üye olmalarıyla daha güçlü bir şekilde meslektaşlarımıza ve sektörümüze katkılar sağlamaya, sosyal aktivitelerimizle meslektaşlarımızı kaynaştırmaya devam edeceğiz.

Antalya Sigorta Acenteleri Derneği