• ansad@ansad.org.tr
  • +90 532 287 13 70

Kurucu Başkanımızdan Mesaj

Değerli Meslektaşlarım,

Bir avuç gönüllü acente bir araya gelerek yaktığımız çoban ateşinin bugünlere ulaşması çok sevindirici. Hem sevinçliyiz, hem de umutluyuz. Çünkü; işimiz olan sigortacılığın meslek olarak kabul edilmemesi , toplumda yani tüketici nezdindeki sigorta algısının da  yok denecek kadar az olması, bizlerin bir şeyleri  değiştirmemiz gerektiğini ortaya koymaktaydı. Bu bilinçle 20 yıl önce çok az il düzeyinde başlayan örgütlenmemiz bizlere şunları kazandırdı.

  • Yaptığımız işin bir meslek olduğunun kabulü( Ticaret-Sanayi Odalarında meslek komitemiz kuruldu) 
  • Devlet, sektörümüzün önemini kabul ederek aktif bir genel müdürlük kadrosunun oluşması 
  • Mesleki  örgütlenmemiz  hem odalar ve borsalar birliği nezdinde yasal konuma kavuşması,hem de dernek sayımızın artarak federasyon olarak örgütlenmesi önemli bir gelişmedir. 
  • Sektörümüzün alt yapısının yeniden kurulması,  TRAMER gibi çok önemli bir teknolojik alt yapının  oluşturulması 
  • Ülke ekonomisine katkı sağlayan, toplumu tasarrufa teşvik eden  ve kişilerin kendi olanaklarıyla emeklilik imkanı sağlayan “BES – Bireysel Emeklilik Sistemi” nin kurulması 
  • Ülkemizin, dünya ekonomisine entegre olabilecek seviyedeki  en hazır sektörü. 

En önemli kazanımımız da 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun çıkarılması. Bu kanunla mesleğimiz  kendi yasasına kavuştu. Bu yasanın ve yönetmeliklerin çıkarılmasında derneklerimizin ve özellikle TÜSAF çatı örgütümüzün çabalarına şükran borçluyuz. Örgütsüz olsak bu konuda sonuç  almamız mümkün olmazdı. Mesleğimiz adına gerek TÜSAF’da,   gerek SAİK’ de gerekse derneklerde görev alan tüm meslektaşlarımıza  sizler adına teşekkür ediyorum.

Bu saydıklarımızın 20 yıl önce gerçekleşeceğini söyleselerdi  kimse inanmazdı. Çünkü, sigorta sektörü artık gelişen, değişen ve hızla büyüyen bir sektör oldu. Ancak; biz acentelerde bu değişime ayak uydurup kendimizi güncellemeliyiz. Gerek teknoloji kullanımında, gerek se  düşünme ve iş yapma modellerimizde  günün şartlarına uyum sağlamalıyız.Aksi takdirde sektörün gelişim hızına  ayak uyduramazsak  elenir gideriz. Bu düşüncelerle sizlere elinizdeki portföyünüze sahip çıkmanızı, tahsilatını yapabildiğiniz işleri sigortalamanızı  ve her yıl + %10 büyüyerek  başarılı ve mutlu bir meslek hayatı geçirmenizi dilerim.

Çoban ateşinin hiç sönmemesi dileğiyle…

İsmail Üstün